Select Page
Nacionalni referenčni laboratorij za glive in oomice je konzorcij več inštitucij. Koordinira ga Gozdarski inštitut Slovenije. Vanj pa sta vključena še Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
KOORDINATOR: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana kontakt: barbara.piskur@gozdis.si www.gozdis.si
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana kontakt: metka.zerjav@kis.si www.kis.si
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec kontakt: sebastjan.radisek@ihps.si www.ihps.si