Select Page

dr. Barbara Piškur

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

e-mail: barbara.piskur@gozdis.si

tel: +386 1 200 78 47